TESTIRANJE, ODRŽAVANJE I OPTIMIZACIJA

U mogućnosti smo da ponudimo savetovanje u skladu sa vašim potrebama, praćenje i realizacju
projekata u oblasti pametnih zgrada i pametnih kuća.

Imamo eksperte sa iskustvom koji su u mogućnosti da pruže I predlože tehnička rešenja za vas, kako bi ste dobili najbolji koncepet pametnog sistema u skladu sa vašim potrebama.

Svi Domotech rojekti su kreirani kako bi kasnije mogli biti nadograđeni u skladu sa novim trendovima u oblasti kućne automatike i pametnih zgrada.

Možemo da ponudimo sveobuhvatna rešenja koja mogu biti integrisana tokom jedne ili više faza u
segmentima u zavisnosti od vremena I dostupnih resursa. Tokom perioda realizacije, bićete u
mogućnosti da koristite svoj sistem bez ikakvih problema.

Domotech tim obezbežuje punu podršku daljinskim putem ili u slučaju potrebe na lokaciji kako bi rešili sva tehnička pitanja u slučaju potrebe.