Domotech na prvi pogled


Predstavlja sistem automatizacije u kućama i zgradama ili energetski efikasne sisteme u zgradarstvu koji mogu biti integrisani u stambene, poslovne, javne i ostale zgrade, kao i hotele i ostale vrste objekata. Ove takođe poznate kao pametne kuće ili pametne zgrade omogućavaju bolju sigurnost, racionalnije trošenje energije kao i komfort, kao i upravljanje i kontrola celokupnog prostora ili zgrade tokom vremena provedenog u objektu ili tokom odsustva iz objekta koristeći NOISES BRAIN server and NOESIS web aplikaciju.

Prema statistikama koje analiziraju energetsku potrošnju objekata sa domotikom naspram potrošnje tradicionalnih kuća, ostvarena ušteda se meri između 35-50% (*zavisno i od faktora i tipologija gradnje)
Treba napomenuti da pametne zgrade i pametne kuće zadovoljavaju zahteve za više energetske klasifikacije.
Ne treba zaboraviti fleksibilnost instalacije domotike, koji u slučaju eventualnih izmena ne zahteva zidarske radove, prekidači se mogu programirati i reprogramirati po potrebi, a sa termostatima i ostalim modulima su povezani „bus KNX“ kabliranjem. U slučaju dodatnih komponenti lako se mogu povezati sa prvom i najbližom postojećom komponentom.
U slučaju selibe, električni orman i elektronika prekidača se mogu vrlo lako razmontirati i preneti (ponovno iskoristiti).
Jednostavno, Domotech predstavlja kućnu automatiku što znači pametne kuće i pametne zgrade.
Domotech se može implementirati kao jedan ili više sistema, u skladu sa vašim željama i potrebama.

Prednost implementiranja Domotech sistema je primarno što obezbeđuje vlasnike ili građevinske investitore sa zgradom ili objektom koji komunicira i kojim se jednostavnije upravlja, koji se prilagođava potrebama kako bi ispunio sve zahteve sa aspekta ušteda, životne sredine kao i finansijske ciljeve.


PREDNOSTI ZA KORISNIKE

Ušteda energije takođe znači i materijalna ušteda, investirajte danas i zaradićete više u budućnosti. U zavisnosti od koncepta Domotech sistema koji je definisan i integrsan, objekat postaje pametna kuća ili pametna zgrada. Pametna kuća ili pametna zgarda takođe obezbeđuje lakši pristup objektu za ljude sa specijalnim potrebama.

PREDNOSTI ZA INVESTITORE

Implementacijom kućne automatike u novi objekat u fazi projektovanja ili tokom izgradnje postaje pametna zgrada ili pametna kuća koja obezbeđuje veći kvalitet objekata prepoznat po internacionalnim standardima u oblasti kućne automatike, što znači veća atraktivnost za kupce kao I bolji prihod za investitore.

PAMETNE OPCIJE ZA VAŠ PROSTOR:


 

Širok spektar opcija na Vašem raspolaganju.

Instalacija može biti pojedinačna ili kombinacija na osnovu Vaših želja i potreba.

ikonica_Noesis_Brain
ikonica_Energetska_efikasnost
svetlo
ikonica_Multimedija
Obezbedjenje_ikonica

BREND OD POVERENJA

Često postavljena pitanja

1Šta sve obuhvata sistem pametnih kuća?
Sistem pametnih kuća se odnosi na primenu automatskih sistema u različitim tipovima građevinskih objekata, i ustvari automatizuje već postojaće sisteme u objektu, može se primeniti na osvetljenje, pod tim se podrazumeva upravljanje osvetljenjem (on/off, dimerzovanje, RGB) u objektu i upravljanje roletanama, tendama, itd., upravljanje toplotnom energijom u objektu, merenje potrošnje energije u objektu, upravljanje bezbednosnim sistemima kao što je video nadzor, pristup objektu (ograde, kapije, ulazna vrata, garažna vrata, itd.), različiti tipovi alarma, podrešavanje različitih scenarija koja sistem nudi, upravljanje objektom putem servera i web aplikacije pomoću smart uređaja tokom boravka u objektu ili dok ste odsutni.
2Koje su prednosti Domotech sistema u odnosu na ostale sisteme pametnih kuća?
Svi Domotech sistemi se projektuju u skladu sa KNX protokolom. Po KNX protokolu sistem se može projektovati i realizovati od opreme različitih proizvođača koji proizvode opremu u skladu sa KNX standardom. Što znači da je Domotech potpuno otvoren sistem koji nema svoje granice, može se proširivati, optimitizovati, menjati pa čak i premeštati u drugi objekat ako za to postoji potreba. Još jedna prednost je što se može primeniti na bilo koji tip objekta, pa čak i u otvorenim sredinama kao što su bašte, vrtovi, bazeni, i mnogi drugi tipovi objekata.
3Šta se podrazumeva pod scenarijima koje Domotech nudi?
Scenariji su deo web aplikacije koje je razvio Domotech tim i mogu se kreirati od strane korisnika ili Domotech tima u skladu sa zahtevima korisnika. Scenariji se mogu odnositi na određene navike korisnika u jednom objektu, kao što je buđenje u određeno vreme audio sistemom omiljenom radio stanicom i startovanje tuš kabine sa određenom temperaturom u tačno definisano vreme, a na drugi način se može koristiti u smislu uštede energije u jednom objektu, sistem sam može da podesi temperaturu u objektu tokom radnog vremena i u zavinosti od spoljne temperature koja se meri meterološkom stanicom, i u da se temperatura u noćnom režimu ili tokom perioda kada se objekat ne koristi smanji na minimalnu kako bi se održala prihvatljiva temperatura u objektu i napravila ušteda u potrošnji energije. Scenariji mogu biti razni u zavinosti od potreba i zahteva klijenta.
4Da li Domotech ima svoje proizvode?
Jedino što se može smatrati Domotech proizvodom je NOESIS sofware i web aplikacija koja se koristi za upravljanje sistemom putem smart uređaja, računara, itd. Što se tiče ostalih proizvoda koji se koriste u sistemu Domotech koristi proizvode renomiranih proizvođača kao što je Schneider Electric, ABB, Theben i mnogi drugi koji proizvode u skladu sa KNX standardom.
5Gde sve Domotech ima primenu?
Praktično ne postoje granice, Domotech sistemi se mogu implementirati u svim tipovima stambenih objekata, poslovnim zgradama, hotelima, restoranima, industrijskim objektima, objektima sa specijalnim potrebama, školama, u otvorenim sredinama, kao što su golf tereni, bazeni, reklamni štandovi, itd. Naše kolege u Italiji su čak realizovali projekat na biciklističkom parkingu gradskih bicikala. Sve u zavinosti od potreba klijenata, mi možemo predložiti najbolje tehničko rešenje.
6Prilikom implementacije, da li je potrebno da se pokriju svi delovi sistema koje nudite?
Domotech je potpuno otvoren sistem, i ne mora se primenjivati na sve elemente u jednom objektu, može se primeniti samo na primer osvetljenje tj. samo na roletne, a tokom pripreme projekta mogu se obezbediti uslovi da se sistem posle nadogradi i drugim elementima kao što je na primer termoregulacija, sve u zavisnosti od mogućnosti korisnika, sve je stvar dogovora i planiranja.
7Da li je Domotech luksuz?
Sam termin „pametna kuća“ i ono na šta se odnosi se smatra da je luksuz, ali mi prioritet stavljamo na energetskim uštedama i pravilnom raspoređivanju energije u objektu, sigurnosti i olakšanom pristupu i korišćenju funkcionalnosti koje objekat ima. Može se reći da je investicija koja se brzo isplati i donosi velike uštede u budućnosti.
8Više informacija o energetskoj efikasnosti i uštedama prilikom korišćenja Domotech sistema
Objekti koji imaju ugrađeni sistem domotike zadovoljavaju zahteve za više energetske razrede. Što se obezbeđuje u skladu sa „Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada“ („Sl. Glasnik RS“, br. 61/2011) Putem programiranja senzora za konstantni nadzor osvetljenja u kancelarijskim prostorijama, koji očitavaju prisutnost osobe, može se regulisati osvetljenje i temperatura istovremeno. Senzor očitavanja količine dnevne svetlosti koja dopire u prostoriju, nadomešćuje svetlosni komfor regulacijom veštačkog osvetljenja u procentima. Ovaj sistem osim ekonomske uštede, garantuje i konstantne optimalne uslove za rad. Paralelno isti senzor kontroliše i temperaturni komfor. U slučaju otvaranja prozora, sistem automatski gasi grejanje/hlađenje u zoni, kako bi se izbegli gubitci. Dodatna optimizacija potrošnje energije se ostvaruje integracijom meteorološke stanice koja konstantno meri spoljašnju temperaturu. Opisana konfiguracija* prema našim iskustvima na terenu dostigla je i do 60% uštede potrošnje energije, bez kompromsa po pitanju komfora (* Led lamping u Dali protokolu).
9Šta je KNX?
KNX je međunarodna zajednica i standard koji propisuje uslove i procedure koje se odnose na kućnu automatiku i sve elemente kućne automatike. Domtoech tim i njegovi programeri su KNX sertifikovani, što znači da naši eksperti su uvek u toku novih dešavanja u industriji kućne automatike.

Omogućite nadgledanje kuće na
pametnom telefonu preko noesis pametnog servera